Η ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.K διοργανώνει στις 20-21 Οκτωβρίου εκπαιδευτικό σεμινάριο Level 1 Surf Instructor Course, με εκπαιδευτή τον Alessandro Dini, διεθνή Presenter της ISA. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί είναι η δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα η παραλία του Κακόβατου, κοντά στη Ζαχάρω. Είναι περιοχή που έχει υψηλότερη πιθανότητα για κυματισμό, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωστή διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Ενδιαφέροντος. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες με βεβαίωση παρακολούθησης. Για να μπορούν να θεωρηθούν πιστοποιημένοι από την ISA, οι εκπαιδευτές οφείλουν:

  1. Σε χρονική περίοδο ενός (1) έτους να έχουν ολοκληρώσει 20 ώρες εκμάθησης σε τρίτους υπό την επίβλεψη αναγνωρισμένου από την ISA επιβλέποντα εκπαιδευτή (designated ISA supervising coach). Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα του 1 έτους από την ημερομηνία του σεμιναρίου και κάποιος υποψήφιος εκπαιδευτής δεν εκπληρώσει τις 20 ώρες, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το σεμινάριο.
  2. Να έχουν αποκτήσει ναυαγοσωστική πιστοποίηση (lifesaving/water safety).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες ανήκουν πλέον στους πιστοποιημένους από την ISA εκπαιδευτές κυματολίσθησης – surf. Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της πιστοποίησης, χρέος είναι η ετήσια ανανέωσή της στην ιστοσελίδα της ISA: http://theisafoundation.org/product/coaching-renewals/. Περισσότερες πληροφορίες στο http://hssa.gr/courses-2018/