Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ (HSSA) και εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόντες ήταν φίλοι και αθλητές του SUP και του surf. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκαν διάφορα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Η προσπάθεια που έχει καταλάβει το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αξιοσημείωτη και τo έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει θέσει γερές βάσεις για τη σωστή και υγιή ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωση των μελών ακολούθησαν οι εκλογές.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε, σύμφωνα με τη σειρά ψήφων, είναι το εξής:
Σαββάκης Χαράλαμπος
Αγγελέτος Δημήτρης
Σαρακηνός Αλέξανδρος
Μπούτσικας Άγγελος
Ρούσσος Κοσμάς
Κομνηνός Δημήτρης (αναπληρωματικό μέλος)
Αργύρη Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)

Τις επόμενες ημέρες οι εκλεγέντες στο Δ.Σ θα συγκεντρωθούν προκειμένου να οριστούν οι θέσεις τους.