Καλοκαίρι σημαίνει μελτέμια και μελτέμια σημαίνει κύματα. Η Κρήτη είναι ένα από τα μέρη που ευνοούνται με αυτές τις καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα τα surf spots στη βορεινή πλευρά του νησιού, όπως η Χρυσή Ακτή και ο Σταλός. Από εκεί και οι εικόνες που ακολουθούν.

Photo credits: Waveland Photography / Video: Chania Surf Club